Chimpanze-1
Chimpanze-2
Chimpanze-3
Chimpanze-b&w
Chimpanze
Gelada-1
Gelada-2
Gelada-3
Gelada
Girafe
Heron-garde-boeuf
Heron
Hippopotame
Ibis-rouge-1
Ibis-rouge
Loup
Panda-roux-1
Panda-roux
Paon-1
Paon-2